Våre skigarder

Vi produserer skigard på gamlemåten med staur, kløyvde skier og binding av vierkvist forsterka med ståltråd eller kun ståltråd. Når det gjelder staur kan vi tilby seinvokst granstaur, trykkimpregnert eller kreosotbehandlet furustaur og einerstaur.Skigardsvarianter med binding av ståltråd

ART 1

Ståltråd og granstaur

Pris: 320ART 2

Ståltråd og 50-50 gran/impregnert staur

Pris: 330ART 3

Ståltråd og 50-50 gran/kreosotbehandlet staur

Pris: 340ART 4

Ståltråd og impregnert staur

Pris: 340ART 5

Ståltråd og kobberimpregnert staur

Pris: 350

Skigardsvarianter med binding av vier forsterka med ståltråd

ART 6

Vier, ståltråd og granstaur

Pris: 480ART 7

Vier, ståltråd og 50–50 gran/impregnert staur

Pris: 490ART 8

Vier, ståltråd, 50–50 gran/kobberimpregnert staur

Pris: 500ART 9

Vier, ståltråd og impregnert staur

Pris: 520ART 10

Vier, ståltråd og kobberimpregnert staur

Pris: 530

Flyttbar skigardsstubb til utstilling, butikk, sperring m.m.

ART 11

Skigardstubb med vier, ca 2 meter

Pris: Kr. 1.700,-ART 12

Skigardstubb med ståltråd, ca 2 meter

Pris: Kr. 1.200,-


Alle priser er oppgitt for ferdig oppsatt gjerde pr. løpemeter, eks. mva og tillegg. Prisene gjelder t.o.m. 31.12.2016.